Olivier Nieuwenhuijse 16 november 1966 – 15 januari 2020

Ons bereikte het droeve bericht dat Olivier Nieuwenhuijse is overleden.

Olivier was ruim twee jaar als expert aangesloten bij het Grote Midden Oosten Platform. Als eerste en enige archeoloog in ons platform was hij voor ons een bijzondere expert. Hij  verrichtte wetenschappelijk werk in Turkije, Libanon, Syrië en Noord-Irak, en was een toonaangevende specialist in de latere prehistorische culturen van het oude Mesopotamië. Tegelijkertijd hield hij zich gepassioneerd bezig met het heden. Zo was hij actief betrokken bij het beschermen van archeologisch erfgoed uit Syrië.

Wij betreuren het zeer dat onze samenwerking met Olivier, die zijn uitzonderlijke expertise met zo veel bevlogenheid in de praktijk bracht, op deze manier is geëindigd, en wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe met dit onmetelijke verlies.

Dit artikel kwam tot stand met input van meerdere experts van het Grote Midden Oosten Platform. De meningen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het Grote Midden Oosten Platform.

Click to access the login or register cheese

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Door op de 'accepteer' knop of andere links in de site te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te gaan.