Over ons

 • "Wij zijn onafhankelijk, nieuwsgierig en verbindend"

  Het Grote Midden Oosten Platform is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Missie

Het Grote Midden Oosten Platform wil het beeld van het Midden-Oosten nuanceren en humaniseren. Ons gereedschap daarbij zijn objectiviteit en deskundigheid. Niet stereotypen zouden onze relaties met het Midden-Oosten moeten bepalen, maar kennis, begrip en menselijkheid.

Als Grote Midden Oosten Platform geloven wij namelijk dat het in ieders belang is de tegenstellingen in onze samenleving, en tussen binnen- en buitenland, te verkleinen.

Het Grote Midden Oosten Platform bundelt de krachten van de vele Midden-Oosten experts die Nederland rijk is. Deze deskundigen zijn gepassioneerd en betrokken. Wij benutten hun brede ervaring rond verschillende thema’s door middel van trainingen, analyses, en publicaties. Alles op maat, de juiste deskundige bij het juiste vraagstuk. Want het Grote Midden-Oosten is niet onder één noemer te vangen, de regio is groot en gevarieerd. Belangrijk is dat wij niet alleen heel veel weten over het Midden-Oosten, maar ook over de invloed van het Midden-Oosten op Nederland. Zo kunnen wij adequaat verbanden leggen tussen binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen.

”Wij zijn er voor alle organisaties en personen die kennis en informatie zoeken over de regio Marokko tot en met Afghanistan.”

Focus

Het Midden-Oosten is de directe buur van Europa. Het is een belangrijke regio, of het nu gaat om migratie, veiligheid, of handel. In Nederland wonen bovendien veel mensen met wortels in het Midden-Oosten.

Het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws, en meestal niet zo positief. Er bestaan veel stereotype beelden van deze regio die rampzalig lijkt, waardoor veel Nederlanders zich zorgen maken over islam, de stroom van vluchtelingen, en over migranten in het algemeen.

“Wij zijn onafhankelijk, nieuwsgierig en verbindend.”

Er bestaat een meervoudiger, kleurrijker, verrassender en vaak ook leuker Midden-Oosten dan het Nederlandse publiek op dit moment te zien krijgt.

In een aantal Arabische landen woeden zeer ernstige gewapende conflicten. Tegelijkertijd staan Turkije, Egypte en Saoedi Arabië al jaren in de top tien van groeimarkten. Het afgelopen decennium is de toegang tot internet in de Arabische wereld met 400 procent toegenomen, 140 miljoen Arabieren zijn nu online. Het aantal mobiele telefoons in het Midden-Oosten is inmiddels hoger dan het aantal inwoners en in een aantal landen heeft meer dan 50% van de bevolking een smartphone. Het internet biedt jongeren in de regio ongekende mogelijkheden om zich sociaal en economisch te ontwikkelen. Dit blijkt al uit de vele startups die de laatste jaren zijn opgezet.

En daarnaast: ooit gehoord van de Palestijnse circusschool? Of van de bekroonde Saudische digitale striptekenares Sarah Alhazmi en haar superheldin Hijab-girl? Of van Khaled Sabawi, één 30-jarige exploitant uit Gaza van ‘groene’ geothermische installaties die volgens het Amerikaanse online tijdschrift Global Post ‘een van ’s werelds topondernemers op het gebied van energie’ is? Wel eens gelezen over de Gaza surf club? Of over Egyptische salafisten die christelijke jongeren op hun bijeenkomsten uitnodigen?

Ook in eigen samenleving

Binnen de Nederlandse samenleving zijn migranten, en dan vooral de moslims onder hen, al jaren onderwerp van discussie. Angst, gebrek aan kennis, en een fixatie op wat mis gaat voeren de boventoon. Daarnaast is al enkele jaren sprake van een grote toename van vluchtelingen uit Syrië, die een plaats moeten zien te vinden in een polariserende samenleving. Dat gaat niet vanzelf en het blijft dan ook noodzakelijk om te investeren in kennis over elkaar.

Organisatie

Het Grote Midden Oosten Platform is een transparante, ‘lichte’ organisatie. Dankzij ons vaste kernteam en de flexibele inzet van deskundigen zijn wij weinig plaats- en tijdgebonden. Hierdoor kunnen we diensten leveren die volledig aansluiten op de vraag, van Randstad tot regio, en zijn we in staat de expertise van diverse deskundigen optimaal te benutten. Het Platform biedt de Midden-Oosten deskundigen verder alle ruimte voor eigen initiatieven.

Het Grote Midden Oosten Platform (GMOP) is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft een menselijker beeld te bevorderen van de cultuur en samenleving in het Grote Midden Oosten door de Nederlandse samenleving, overheden en bedrijfsleven kennis en inzicht te bieden. Kernwaarden van de stichting zijn onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid en verbinding.

Bestuur

De stichting Het Grote Midden Oosten Platform heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een flexibel team van GMOP experts en vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën en het beleid. Het bestuur heeft een rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere organisaties en opdrachtgevers. Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij en acquireert opdrachten en subsidies.

Jaarplan 2022 GMOP

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurswerk.

Raad van Toezicht

Het bestuur laat zich controleren en adviseren door een Raad van Toezicht die op dit moment bestaat uit Annelies Claessens en Daphnie Ploegstra.

Jaarverslag

De stichting voert een boekhouding conform regelgeving. Het standaardformulier voor ANBI-stichtingen vindt u hier. Jaarverslag en -rekening worden jaarlijks opgemaakt, door het bestuur vastgesteld en vervolgens op deze pagina gepubliceerd.

GMOP jaarverslag 2017

GMOP jaarverslag 2018

GMOP Jaarverslag 2019

 GMOP Jaarverslag 2020

GMOP Jaarverslag 2021

 

Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk en werft fondsen en subsidies voor projecten. Het Grote Midden Oosten Platform stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel om, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden voor de uitvoering van projecten die binnen haar doelstelling vallen.

Donateur worden? Het Grote Midden Oosten Platform is blij met elke bijdrage aan ons werk.

Recente berichten

Recente reacties

  Archieven

  Categorieën

  Meta

  Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Door op de 'accepteer' knop of andere links in de site te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te gaan.