Welke rol speelt oriëntalisme bij ondernemen vanuit Nederland in de MENA?

Oriëntalisme: het was de Amerikaans-Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Saïd die in 1978 deze term introduceerde. Het gevolg was een debat dat nog altijd voortduurt. Met de term Oriëntalisme wordt het beeld dat het Westen van het Oosten heeft bedoeld. In het boek dat hij erover schreef neemt Saïd de lezer mee naar de tijd van de oude Grieken en wordt in de eeuwen daarna de literatuur, schilderkunst, geschiedschrijving, wetenschap en de politiek op eclectische en methodische wijze verdiept.

Het oriëntalisme legde volgens Saïd de basis voor het westerse kolonialisme en daarnaast verschafte het Westen zich er een eigen verheven identiteit mee. Saïd ontwaart een structuur in Westerse literatuur die een groot aandeel heeft in het exotische beeld dat het Westen van het Oosten kweekt. Saïd beargumenteert dat we niet te maken hebben met individuele vooroordelen maar met een ideologie. Een die een fictie creëert over een enorm gebied die niet correspondeert met de werkelijkheid. Daarnaast beschrijft Saïd hoe de beeldvorming een weerspiegeling kan zijn van vooroordelen die verband houden met imperialisme en racisme. Deze opvattingen beïnvloeden de manier waarop mensen denken over de MENA-regio en haar inwoners. Het zijn vaak ongenuanceerde opvattingen die de realiteit geen recht doen.

Bedrijven worden soms ook door deze opvattingen geremd. Hoewel er veel kansen liggen in de MENA-regio kiezen bedrijven er toch vaak niet voor om zich daar te vestigen. Het mijden van de MENA kan verschillende redenen hebben, maar men kan denken aan: gebrek aan kennis over de kansen die de markt biedt en over de cultuur en wetgeving.

Podcast

In deze podcast gaat sociaal werker Nuhayla Yahyati in gesprek met drie bijzondere gasten: historicus en journalist Lotfi el Hamidi, advocaat en mediator Mauritius Wijffels en socioloog Safoura Ghaeminia. In de podcast wordt besproken wat het oriëntalisme is en hoe het in zijn hedendaagse betekenis een rol speelt bij de interesse voor de MENA-regio onder Nederlandse bedrijven. De podcast bestaat uit drie onderdelen: een introductie van het oriëntalisme, de gevolgen die oriëntalistische opvattingen over de MENA hebben voor Nederlandse bedrijven en wat een en ander betekent voor sociaal werk. De eerste gast, Lotfi el Hamidi, legt uit waar het oriëntalisme vandaan komt en hoe we het kunnen terugzien in de huidige maatschappij. Hij neemt ons mee naar de middeleeuwen en vertelt hoe het oriëntalisme zich toen al had ontwikkeld. De tweede gast, Mauritius Wijffels, vertelt over zijn eigen (werk-) ervaringen als advocaat bij een advocatenkantoor in Egypte. Hij legt uit in hoeverre media een rol spelen bij de beeldvorming over de MENA-regio en sluit af met een waardevolle tip. De laatste gast, Safoura Ghaeminia, vertelt vanuit sociologisch perspectief wat de meerwaarde is van representatie en het ontmantelen van oriëntalistische systemen. Zij sluit de podcast af met een aanbeveling voor de opleiding Social Work.

 

Nuhayla Yahyati is sociaal werker. Zij maakte deze podcast in het kader van haar studie.

Recente berichten

Recente reacties

    Archieven

    Categorieën

    Meta

    Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Door op de 'accepteer' knop of andere links in de site te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te gaan.